ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පින් පව්

පින් පව්

කෞශල්‍යා ජයලත්
2021-April

වැවේ බැසන් මල් නෙළුවේ මං වෙච්චී
නවේ ළඟින් ඉස්කෝලෙන් නැවතිච්චී
දුවේ කියන් කීවේ මගෙ අප්පච්චී
ලොවේ දනන් හට මල් කෙල්ලක් වෙච්චී

ලෙඩේ දුකෙන් ඔත්පල වූ අප්පච්චී
කඩේ ඉඳන් තනි රකිනා මලු හිච්චී
වඩේ දෙකෙන් කුස රවටන තංගච්චී
බඩේ බැඳන් පිහිනමි මම නැත නිච්චී

හිමේ ගොසින් ඵල වැල නෙළු අපෙ අම්මා
එලෝ ගොසින් අපෙ දුක් නම් නැත නිම්මා
නිවේ අඟුරු ලිප් බොක්කේ කර පෙම්මා
පිදූවොතින් බුදු පාමුල මල් අම්මා

නෙළුම් මලින් මල් මාලා ගොතාගෙන
සඳුන් දුමින් බුදු සමිඳුන් පුදාගෙන
නිවන් පතන් තුන් සුතුරේ කියාගෙන
දොහොත් මුදුන් දී වඳිනට කොහි ද පින

විලේ නෙළුම් මල් යායට. පිපෙන්නේ
මලේ නුඹෙන් විතරයි දන් ලැබෙන්නේ
බලේ පනම් අපටයි දුක් දෙවන්නේ
මලේ මිලට ඒ හින්දයි හැරෙන්නේ

පවේ අරා මල් විකුණූ වැරැද්දිනේ
භවේ පුරා මල් කෙල්ලක් වේ ද අනේ
මඩේ එරී මල් නෙළු මට නැති ද පිනේ
කුඩේ දරා මිලදී ගත හැකි ද පිනේ

දැනේ නුඹට අපෙ දුක මට හිතෙන්නේ
රනේ රුවට එනිසයි මල් පිපෙන්නේ
බණේ අපට පහදා දෙන ලෙසින්නේ
අනේ මලේ නුඹ සුර ලොව වඩින්නේ