ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පැහැර ගත් කොවුලිඳු

පැහැර ගත් කොවුලිඳු

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලෙච්වර්ත් - එක්සත් රාජධානිය
2023-April

සියොත් කැළ නැගී නුබ ගැබ සතර දෙසින්
බලත් කිමද නෑසෙනු ගී මිහිර ඉතින්
ඇවිත් ගදඹ දෙව් සරසවි සමග හොරෙන්
සනත් නන්දසිරි කොවුලිඳු රැගෙන ගිහින්

කෙසෙර නදකි නෙක කෙඳිරුම් හඬ අතරේ
ගැඹුර දුටිමු හිසපිරි සිප් නැණ සයුරේ
ඉතිර ගැලූ ළය මනුදම් දිය දහරේ
වැතිර නහනු කෙළෙසද යළි ප්‍රිය මිතුරේ

හෙළ ගී කෙතේ රන් බිජුවට වපුළ බැවින්
දුල පුන් සඳක් විය තරු රැස අතර නිතින්
නල වැල් පුරා මුහුවුණු ගී මිහිර අරන්
බල මැන පිපෙනයුරු කොඳමල් සතර අතින්

අමයුරු ගැයුම් අසනා රිසි තිදස ලියන්
සුමිතුරු ඔබව කැඳවා ගිය නමුදු ඉතින්
ලොව්තුරු සුව ලබා මෙත් බෝසතුන් වෙතින්
මහැදුරු තුමෙණි සැනසෙන් මතුදා නිවනින්