ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පැවැත්මේ සිහිනයෙන් අවදිව

පැවැත්මේ සිහිනයෙන් අවදිව

හසිනි වක්වැල්ල
2023-June

සිහිනයක පිළිසිදව
ගණව ගත් ලෝකයක
දුටුව මුත් අනියතම
දිවූ වෙමි කස්තුරි මුවන් සම

සොබාදහමේ අරුමේ
විදින විදවන ලෝසතුන් මැද
මාර දූවරු හැදින ගත්තේ
සසර දුක් විදි මා විසින්මය

ලොවක ඇරබුම ශක්තියක් නම්
පැවැත්මත් ශක්තියම පමණකි
ගලන ශක්තිය සංක්‍යත කම්පන
නොමැත අන් කිසිවක් එයින් පිට

පැවැත්මේ සිහිනයෙන් අවදිව
දුටුව විට ලෝකය යලිත්
දුටුවෙ ලෝකය සැදූ අයුරුයි
හිස් අහසේ මාලිග ලෙසින්

ලොව සැදු මා සොයා යද්දී
සිතුලි සයුරේ රළ මතින්
සොයා ගන්නට බැරිම තරමට
පෙන බුබුලු පිපිරී ගොසින්

හිස් බවක යලි බවය තන්නට
කෙනෙකු නැති බව දුටු දිනේ
උපත මරණය නොමැති විබවය
සොබාදහමට මුසුවුනේ