ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පැය 6ක් ගොලුවූ හදවතක්.

පැය 6ක් ගොලුවූ හදවතක්.

ආරි ලියනගේ - ඉතාලිය
2023-January

සුදු කබා කොල කබා ඇඳගෙන
රෝද ඇඳ උන් ගෙන ගියේ වට කොට
පලන්නට පපු කූඩුව නුඹගේ මටසුමට
පෙනුනේ උන්ව මට යමපල්ලන් විලස.

ශල්‍යගාරයේ දොරකඩ ලඟ තනිව
පලවෙනි හෝරාව වුනි කල්පයක් මට
මලහිරු කිරණ විදුරු තල හරහ එන
ගොලුවූ හදවතක් තව ගොලු කලා මිස.

රුදිරය ගලයි කපා නහර වැල් සැමතැන
නුඹ පණ සැඟවුනේ බියට කොහේදෝ දැන් හොරෙන්
ආපසු එන්න ගන්න හිමිතැන වේලාවට ඉතින්
වාවන්න හයිය නැහැ කඳුළුත් සිදී බොහෝ කල්.