ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාසැල් ප්‍රේමය

පාසැල් ප්‍රේමය

මංගලා රත්නායක - වැලිමඩ
2024-April

සුන්දර බවකි පාසැල වෙත පිය නැගුව
අන්දර වැට දිගේ සුදු ගවුමෙන් රැඟුව
පින්සර කෙළි දෙළෙන් මනලොල් ගති පෙඟුව
රන්වැනි කළකි පසු කෙරුවේ වැනි බිඟුව

වසරින් වසර පසුකරගෙන ඉදිරියට
යන්තම් පියනඟා අටවැනි ශ්‍රේණියට
උඩ පංතියේ සිසුවෙකු රිංගුවෙ හදට
හසුනක් ලියා දුන්නයි. නොසිතුව ලෙසට

වටපිට බලා කිසිවෙකු නැති ලඟ පාත
පාලා කොමළ දිගු කරලා මගෙ දෑත
ළංකර ළයේ සෙනෙහසකට ඇති මෑත
මුල් ගුරුතුමා දුටුවයි. මෙය සිට ඈත

ටවුමේ ඇති රඟහල වෙත පිය නැඟුවේ
ඔහු හා එක්ව මනමේ නාටක බැළුවේ
කේළම එදා කවුරුද ගෙදරට කිව්වේ
ඇතිවෙන තූරු පියතුමගෙන් ගුටි කෑවේ