ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාසල් යන්න ඉඩ දීපන් කොරෝනා

පාසල් යන්න ඉඩ දීපන් කොරෝනා

හරිනි උත්පලවන්නා සුමනසේකර - කොළඹ
2022-February

මා දෙස බැලුම් නොම හෙලපන් කොරෝනා
පාසල් යන්න ඉඩ දීපන් කොරෝනා
ගෙදර ඉන්න බෑ තව නම් කොරෝනා
ඉක්මනින්ම සැගවී යන් කොරෝනා

පාසල් යන්න මා ආසයි කොරෝනා
දුව පැන ඇවිදින්න ආසයි කොරෝනා
ඔබගෙන් ගැලවෙන්න බෑ මා හට කොරෝනා
කවදා ඔබ යයිද මෙලොවින් කොරෝනා

ක්‍රීඩා පිටිය පාළුයි අද කොරෝනා
බෙර හඩ ඇහෙන්නෙත් ඈතින් කොරෝනා
ඔබ හින්දයි තහංචි මේ කොරෝනා
මට නම් ඔබව තිත්තයි දැන් කොරෝනා