ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාලු කවි

පාලු කවි

කංචනා කුමාරි දොඩංගොඩ -පන්නිපිටිය
2021-November

පාලු ගඟේ දිය නානා සරස්වතිි
පාලු හිතට තනි රකිනා කෙනෙක් නැතිි
පාලු ගංරැල්ල නගනා සුසුම් ඇසිි
පාලු කපන්නට ඒදෝ වනස්පති

සිින මවා හිත මිරිකූ කුසුම් පොදිි
ඈත ගමක සිට ආ මල් වැස්ස වැනී
හිරිමල් ගොයම කිරි වැදෙනා හඩින් ඇසී
ගියෙදෝ යන්න හේමලයා වෙතින් මිදී

ඕලු විලක පිපි මානෙල් මලක් වැනී
පිං ඇති රෑක සැඟවුනු පුන් සඳක් වැනී
රං කඳ කුසට දුන් තිලිණ⁣යෙ බරින් වැඩී
පාලු ගඟේ සැඟවුනිදෝ ලොවින් මිදී ..

25/10/21