ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාට

පාට

තරංගා දිල්රුක්ෂි
2024-January

වළාකුළු අළු පාට වහිනකොට කලු පාට
ඉර එලිය රන් පාට බහිනකොට රතු පාට
මුහුද අළු නිල් පාට පෙන කැටිති සුදු පාට
වෙරළ ඊටත් වෙනස් ලා දුඹුරු වැලි පාට
මොකද මේ හැටි පාට හරි වෙනස් මේ පාට
පාට පෙට්ටියේ වත් මං දැකල නැති පාට

වළාකුළු අළු පාට වෙන්න පෙර කිරි පාට
ඉර එලිය දවාලට රිදී මුසු සුදු පාට
මුහුද හරි නිල් පාට පෙලක් තැන් කොල පාට
සුපිරිසිදු සුදු වෙරල ලා ම ලා කහ පාට
ජීවිතේ හැටි තමයි නේක විසිතුරු පාට
නුඹ දැක්ක හැටි වෙනස් මං දකින මේ පාට

Photo;Tharanga Dilrukshi