ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ප්‍රේමය ඒකපාර්ශ්වික වූ කල…

ප්‍රේමය ඒකපාර්ශ්වික වූ කල…

දිනුෂි සිල්වා
2024-July

ප්‍රේමය ඒකපාර්ශ්වික වූ කල…
ජීවිතය ෆැන්ටසියකි.

සුසුමකට පමණක් මගෙ කවිය ගන්න..
ප්‍රේමයේ නාමයෙන් යටි හිතක් දෙන්න.
ආයෙමත් නොකරන්න පව් මසිත මෙල්ල
සොඳුර මගෙ ජීවිතේ කවි නොලිය ඉන්න

නොදරාම ඇස් අස්සෙ සඟවන්න මතක
සිස් වෙච්ච මගෙ හීන කරපින්න ගන්න
කාලයේ ඉලක්කම් ගනින්නම් ඔන්න
ආයෙ නුඹ කොතැන හෝ හමුවේවී නේද

සබඳ මම් පවසම්ද ආලයේ පිරුළු
නුඹ නැතත් පණ පොවා මම ඔහේ ඇමිණූ
සදහටම ජීවිතේ නුඹ මගෙයි ඉහිළූ
කඳුළකම පිපෙනවා හැම හීන ඇහිලූ

නුඹේ හසරැල් ළඟම හුස්ම අතුරන්න
ආලයෙන් සමරන්න පාළුවේ වචන
ඉතින් දැන් මගෙ නොවුන දෙඅත සිපගන්න
එනභවේ ඇගෙ වෙන්න කලින් මගෙ වෙන්න

Photo image’ Kyle Broad