ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ප්‍රේමයේ නිසල සඳ …

ප්‍රේමයේ නිසල සඳ …

දිනූෂා මනම්පේරි - එක්සත් රාජධානිය
2021-December

පුරා සඳවත …
අරා නැගෙමින් …
එකලු කල ගඟනත සරා ..
සොයා ගෙනැවිත් ලඟින් හිඳ…
තරු සඳිසි නුඹෙ මුදු වත පුරා ..
තබා පිණි මුතු හාදුවක් …
මුදු සරින් තොල්පෙති මත නුරා …
හොවා ලය මත වයාලනු මැන …
නිසල රෑ සඳටත් හොරා ….