ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පරෙවියෙක්

පරෙවියෙක්

නීතිඥ සුදේශ් ප්‍රසන්න
2024-April

පරෙවියෙක්
හොයන්නේ
පියස්සක්
ඌට මොකටද
ලොකු
ගෙවත්තක්

තේ කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන් 2023

Photo: Yu-chuan Hsu