ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පරසතු මලට කවි ගී ලියැවණා වැඩී!

පරසතු මලට කවි ගී ලියැවණා වැඩී!

වෛද්‍ය මංජුලා පියුමාලි ද සොයිසා
2023-February

සිසි වන වුවන නාදළු වන් මුදු ලවන
නිසි පුළුලුකුල් පුන් ළැම නීල දෙනයන
ඇසි පිය හෙළන පමණින් නොවන දෙවඟන
ලැසි ගමනකට අන් සතු කවිම ලියැවිණ..

පිහ පිහ දා බිඳිති තැප ලිප බත සදන
ඉහ ඉහ සෙනෙහෙ සිය දරුවන් ටික වදන
ලිහ ලිහ ගැටළු හෙටකට සැනසුම බෙදන
සහකාරියට නැත වදනක් හිත හැදෙන..

සුර පුර මවා හිරයට ගත් පසුව රොඩී
උරුමය දිදී බිරිඳට දෙයි රිදුම දැඩී
පිරවිණි සිනා කට පැන්නම ගෙපැළෙ පඩී
පරසතු මලට කවි ගී ලියැ වුණා වැඩී