ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පන්නරය

පන්නරය

අරුණ ශ්‍රී එදිරිසිංහ - පන්නිපිටිය
2022-April

යුග යුග දිසාපාමොක් පරපුර
රැන්දූ
අභිමන පෙරට ගෙන හද ඔද
තෙද කැන්දූ
ගුරු පරපුරක ගුරු සටනක
ජය බැන්දු
උපහාරයෙන් පුද දෙමි ගෙන
කවි බින්දූ

කළ කැපවීම දන්නේ ගුරු
පරපුරය
රජයත් ගැත්තනුත් කළෙ නෙක
හිරිහැරය
සමගියෙ බලය තුළ දැල්වූ වෙඩි මුරය
පාඩම ඉගැන්නුවෙ සටනේ
කෙළවරය

පාලක පැලැන්තිය බන්දේසි
-යක දමා
නැත දුන් දෙයක් ඉතිහාසෙත්
එහෙම තමා
බිය ගුල්ලන් ලෙසින් සිටියොත්
සිරස නමා
නැත ඉදිරියට ගමනක් සිටි
තැනම තමා

නව ලොව දිනා දෙන්නේ ගුරු
පරපුරය
සිසු පරපුරට ණැන ගුන දෙන
බාසුරුය
ගුණමකුවනට නම් මේ අය
සෙනසුරුය
කළ ගුණ දත් අයට සුදිලෙන
සද හිරුය

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් සටනට
උපහාරයක් වශයෙනි