ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නෝනක්කා

නෝනක්කා

ජේ.එම් අමා කුමාරි ජයවීර
2023-January

බඩවැටියෙන් වරෙන් ඉර මල හැරුණාම
මිරිවැටි සගලටත් රිදවන් නැතුවාම
පිල්කඩ උඩින් පන් පැදුරක් එලුවාම
දැනෙනා කිතිය වාගෙයි උඹ බැලුවාම

කුරහන් තලප මෑ හොද්දක් පිහාගෙන
බැලුවෙමි එයිද දඩමස් වත් උහාගෙන
හිලෑ නැතුව බැදි පටවැල් කඩාගෙන
කුලු මීමෙකු වගේ එයි හති හලාගෙන

මළ පාලුවට කණවැන්දුම් හිතක් යට
ගැටපද නොලියාම බින්නෙට ආපු කොට
තුත්තිරි ඇහිදිනා පත්තිණි කතා වට
නොසැලෙමි පෙනෙල කැඳ බොනවද උදේ හෙට

අටුවා ,ටිකා හොයමින් මුළු ගමේ වට
නොගියට කන වැකුණි එක දෙක කතා මට
දුටුවා අදත් කන හැටි අන්නාසි ගැට
රිංගල තියෙනවද සුමනගෙ ගෙදර වැට