ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොසොයනු මැනවි

නොසොයනු මැනවි

Nethra - Year 5 New Ash Green Primary School London
2023-November

Author ; Wasana Payagala

ගලක් නොවුණෙ ඇයි මා හද
නිරන්තරව මා අවටින්
නැගෙන සෝ සුසුම් නොදැනෙන
දුක් ගැනවිල්ලක් නෑසෙන

විඳින සතුට-සුවය-මිහිර
පෙණ බුබුළක් වේ දිළිසෙන
අසන දකින නොයෙක දෙයින්
හෙමින් සැරේ දියවී යන

“නියඟය-ජල හිඟය-සාගතය
සමනළ වැවේ වතුර දියව්!
කුඹුරු අක්කර හැටදාහක්
විනාශයි….”
වරෙක සවනත වැකෙයි.
” අධික වැසි-ගංගා පිටාර ගලයි
ගං වතුර -නාය යෑම්
පවුල් ලක්ෂයක්
අනාථයි….”
වරෙක මා නෙත ගැටෙයි.

කඳුළු පිරි දෙනුවන්
බැගෑපත් හඬවල්
නම නොදත් මිනිසුන්
හෙටක් නැති දරුවන්
මා මනස කළඹවයි

ලොව කොතැනට වී සිටියත්
මේ සියල්ල නිරන්තරේ
මාව සොයා එන අරුමය!
ගලක් නොවුණෙ ඇයි මා හද