ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොලියූ කවිය

නොලියූ කවිය

කොබවක කාංචනා කුමුදුනි
2021-October

මහ වැසි මැදින් හමනා විට සුළං රොද
ආවේ කිති කවා පිණි මල් පොකුරු හද
කිය ගනු නොහැකි හැඟුමන් සිත පතුල කිඳ
කිසි දින නොලිව් කවියක් ලිය වුනිය අද

සෙනෙහස තුරුළු කර දෙහදක පැතුම් පොදී
හිනැහුනෙ රැයට විඳිමින් සඳ කිරනෙ වැදී
අදහනු නොහැකි සිහිනය නෙතු මතම රැඳී
සිදුහත් පෙමට කවි ලියවුනි සිතක බැඳී