ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොමිලේ

නොමිලේ

සපුමල් බන්ඩාර - ලන්ඩනය
2024-April

වසරක් ගෙවී වසරක් ගතවන්නේ
දවසක් ගෙවී දවසක් ගතවන්නේ
එය කිසිදු දෙයකට නොව
එය ඔබ සදහාමය

ගැටෙමින් හැපෙමින් පෙරලෙමින්
ගලායන ගගක් වුව
සයුරහි වැටී ගැඔරු දියඔට
ගලා පිරිපුන්ව නිසල විය

ලංසු තබමින් අද දින ගත කරන
නැතිදෙයට අඩමින් ඇති දෙයට ආවඩන
අද මැරුනේ නැතිනම් සිතා බලන්න
හෙට දින ලැබෙන්නේ ඔබට නොමිලේමය.