ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොමවන් මලක් කඩුපුල්…..

නොමවන් මලක් කඩුපුල්…..

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ - නුගේගොඩ
2022-October

දල්වා නුවන් නිලුපුල්
පුබුදා හදක් කුළුදුල්
පැතුමක් මවා සුවඳක් වෙලා
නොමවන් මලක් කඩුපුල්.

දැවටී නිසල දෙනෙතේ
සුවදී සොඳුරු සිහිනේ
මේ කුළු සේ වී ඈතට පාවී
සැඟවීද හිස් අහසේ.

තරුවක් ලෙසින් හිනැහිලා
ගඟුලක් ලෙසින් බැස ගියා
සිඳු රළ අතරේ පෙණ පිඬු විලසේ
සැඟවීද ඔබ රහසේ .

පද්මලාල් පතිරගේ

නුගේගොඩ