ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොපෑහීම

නොපෑහීම

මල්ලිකා මාරසිංහ
2023-December

කෝ…කොහෙද…
කිසි බැඳීමක්
හදවත් එකට යා කොට
දෙදෙනා ම තනිවී
හුදෙකලා ලෝ දෙකක…

ඔහු දකිනු ඇති
තනිවම සිහින …
මම ද සිහිනෙක ගිලී
තනිවම …

දෙදෙනා දෙතැනක
තනි තනිව දකිනා සිහින
නොපෑහෙන දීගෙක
තිත්ත මිදි යුෂ එකම බඳුනක
පුරෝගෙන අපි පුරමු සව්දිය…

2023.11.03