ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොදැමුනු දෑස්

නොදැමුනු දෑස්

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2022-July

නොදැමුනු දෑස්

වත සුපිපුනු ලවන් සිඹි න
නිතඹ ලමැද හැඩ අගය න
හිතට වඩා එහෙ මෙහෙ ය න
නිතර අකීකරු දෙනය න

ලස්සන දුටුවිට පොපිය න
උස් මිටි තැන් රුවක දකි න
හිස් හැඟුමින් සිත වෙහෙස න
ඇස් දෙක මට පව් පුරව න

‍මේඝ කෙලෙසුන් අකුණු සමගි න
‍වේගයෙන් විත් ඉඳුරු පුබුද න
රාග වැස්සට පෙනය ඉහල න
නාග රජිඳෙකි දැමුනු මා ම න

17/06/2022