ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොදන්නා නෑකම්

නොදන්නා නෑකම්

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2023-March

මලක පෙති දෙපෙති අදරින් සිප ගන්න
මුලක නෑ පැතුම් මලකට ලන් වෙන්න
ඇහැකි මුත් මලක නෑකම පවසන්න
මුලක නෑ උගුල් පොලවෙන් මතු වෙන්න

ගල් මුල් කැට කැබලි මර සෙන් හා සටන
හිරු සදු තාරකා කිසිදා නොම දකින
අතු කොල සුඹුලු මල් දලු නිහඩව රකින
මුල බෝසතෙකි බණ පදයක් නොම දෙසන

අම්මා පොලව, පිපිරී, පා රිදුම් දෙති
දඬු පොල් පුවක් ගස් පඬු පෑ රෙදි ලිහති
හිරු කෝපයෙන් ඉහ උඩ කොඩිවින කරති
නා ලොව පැන් සොරා ගෙන මුල ගස රකිති

උදුවප් දුරුත්තත් විටකදි ගැහැනු වැනි
නිරුවත් කරති, අතු ඉති උන් රහස් දනී
කැපුවත් නොයමි, කී කොල දලු කඩා පනි
බැලුවත් සැපයි, මුර ගැ අතු වැටේ ඉනී

බිඟු කැල මල වටා ඇරයුම් ලැබ සරති
පෙම් ගී ගයා දෙඅදර මදු රස සොයති
මලේ මුලේ නැකම් ගැන නොම දනිති
මලින් උපන් කුමරියො ගැන කවි ලියති