ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොකියූ රහසක්

නොකියූ රහසක්

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලේච්වර්ත් - එංගලන්තය
2021-September

නොකියූ රහසක්

සිහිගිරි බෙයද ඇය තුනුසපුවෙන් සරසා
හදපිරි පෙමක සැමරුම් සිතුවමෙන් වසා
රසපිරි සමය ගෙවු විඳ ඇගෙ රස පහසා
ඇසපිරි කඳුළු මැද සඟවා ගනු කෙළෙසා

පෙළක් ලඳුන් ඇත උඩුකය වසාගෙන
මලක් රැගෙන ඇය තිසරුන් විදාගෙන
කුමක් වීද නොම දැන යන එනා දන
දහක් දේ කියති සිතුවම් බලාගෙන

මල්කම් අඳින්නට වාසල කුළුණු හිස
කැඳවුම් ලදිමි සුපසන් සිත්තරෙකු ලෙස
ඇමතුම් හඬකි කුටියෙන් එන අග මෙහෙස
ඇරැයුම් ලදිමි ඇයගෙන් නවතිනා ලෙස

සිය සිය ලඳුන් යහනට කැඳවනා රජෙක්
ළය හඳුනාද මිස රන්කුඹු ලෙළෙන ලැමක්
සිය හිමිසඳුගෙ සෙනෙහස නොලබනා ලඳක්
ගිය මුත් වෙනත පවසනු හැකි වේද දොසක්

දිවා කලට මල් නෙලුමට යන විලසින්
මුවා වුනෙමු ලෙන් මල්ගොමු අතර සැණින්
නිවා පහන් රෑ බෝවූ කල නොලසින්
පවා ඇදුනි මා වෙත යෙහෙළිය සමගින්

සරදම් ලෙස රජුට පෙන්වා ගැහැණු කම
සිතුවම් කරන්නැයි ඇගෙ රුව තැනක හැම
අයැදුම් කළෙන් ගළවා සළු වැසුණු ලැම
සිතුවම් නොකර ඉන්නේ කෙළෙසකද මම

රැකගනු නොහැකි දා සිය පියබඳ නෙරිය
සිඳගනු මිසක ගෙළ සියතින් වෙන බැරිය
වැළපුණු නිරිඳු නිම කළමුත් දිවි සැරිය
පැමිණුනු මුගලමෙක් නැහැ වෙත සිහිගිරිය