ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නේත්‍රා

නේත්‍රා

සුනේත්‍රා අලුත්දුන්නෙ - මාතලේ
2022-April

ස්මරණය කරමි
නිරන්තරයෙන්
සිතුවමක් සේ පෙනෙන
නුඹ දෙනෙත.

රාගය ද ,විරාගය ද,
රුදු බව ද, මුදු බව ද
වෙන යම් හැඟුමක් ද
සැඟවී ඇත්තෙ ඒ තුළ?

එබීගෙන නෙත් දෙකට,
වරු ගණන් ඉදින් සොයමි මම.

විසල් කොට ඇඳ බලමි
සුධවල පතක ,පන්හිදක්
මකනයක් අත ඇතිව,
වරින්වර වෙනස් වෙයි
එසඳ නුඹ නෙතේ බිම් දසුන
වලා මෙන්
අයාලේ යන
මගේ සිතුවිලි සමඟ
සුළි නගයි අපමණව ඔය දෙනෙත
නිහඬව ..

එවිට මට පෙනෙන්නේ

රාගී
විරාගී,
රුදු
මුදු,
හිංසක
අහිංසක,
සසල
නිසල,
තෙත්
උණුසුම් ,

දෑසක් එබෙන’යුරු
මා වෙත…