ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නෙතු හෙලනු මැන හිමියනේ…

නෙතු හෙලනු මැන හිමියනේ…

චන්දන ගුණසේකර - ලන්ඩනය (ලේඛක, පරිවර්තක)
2022-June

සත්ත්ව හිංසා විනෝදෙට කළ තිස්ස නිරිඳුන් නවතලා
සියළු සතහට මෙත් සිසිල දෙන අනගි දහමක් පතුරලා
මිහිඳු හිමියන් එදා පැමිණිය ලක්දෙරණ අද වනසලා
රජුන් සහ ඇමතියො හඹා යයි මුවන් පසුපස එලවලා

දිවිය රැක ගත් මුවන් පරපුර අදත්‍ නොමැරී මැරෙන්නේ
දහම තම වාසියට හැරවූ රජුන් තවමත් රඟන්නේ
උන්ගෙ පසුපස ලොවින සිවලුන් දැයම වනසා දමන්නේ
වැදි බණම දෙසනා සඟුන් හැම රජුගෙ පදයට නටන්නේ

හිමියනේ සාවුන් මුවන් අද මහ මඟට බැස සිටින්නේ
වෘක සම පෙරවූ බැටළු හොරු තවම සිහසුණ හිඳින්නේ
දහම රකිනා අහිංසකයින් දඟ ගෙයටමය යවන්නේ
එදා ඔබ තැනු ධර්ම ද්වීපයෙ නීතියක් නැත රැකෙන්නේ

මිහින්තලයේ ගල් කුළත් අද ශෝක ගින්නෙන් දැවි දැවී
බලාගත් අත බලාගෙනමය තිබුණු දිස්නය ඇත නිවී
දෙපස ඇති අරලිය මලුත් ඔහෙ බිම වැටී ගොස් මැලවෙවී
පොසොන් සඳටය ගතු කියන්නෙ සුළං සමඟින් තැවි තැවී