ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නූපන් පුතුට…..

නූපන් පුතුට…..

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2023-January

චුරු පනින මඩ ගොඩක දවස ගෙවුවද ඔහේ
සුදු නෙළුම් නොපිපුණයි කිසිම දිනයක මෙහේ
නෙතු කොහොම දකින්නද ඇතෙක් හීනෙන් රැහේ
මතු රජෙක් නොවුනාට රකිමි තබමින් ඇහේ

ගසා අතපය ඔබේ කිති කවයි හිමින් කුස
නිවාලයි මොහොතකට ගිනි ගැනුණු මගේ හිස
දරා දුක කෙලෙස හෝ දරමි ඔබ මසක් දස
පතා හෙට නගන්නට මුව පුරා නැගෙන හස

තාරුකා ඉඟිමරයි අහස පැහැදිලි දිනක
පායනා හිරුඑබෙයි මැදියමට ළඟ පැයක
ගායනා ස්වර ඇසෙයි අහස අඬනා විටක
ඒ තමා හිස වහළ සෝක නොම ගනු සිතක

වකගසා ලණු ඇඳක නරකෙසින් හිස පිරුණු
ගත දරා හැම රිදුම් දවන තරමේ දරුණු
මළ කෙනෙක් නැති නමුදු මළ මුවක රඟ රැඳුණු
අය මෙහේ හමුවේවි පිටට බඩ පොතු ඇලුණු

මහා මයා නොවෙමි සත් දිනෙන් මග හැරෙන
දරා ගෙන ළඟ ඉඳිමි කිරි මවුන් නැති බැවින
කියා නිබ්බුත පදය නැතෙන් මා ගැන නිවුන
දවා අළු කර දමමි උන් ඔබට වින කටින