ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නූතන උගත්තු

නූතන උගත්තු

වෛද්‍ය සුමුදු ඉරසිංහ - සමර්සෙට් එංගලන්තය
2021-May

ජීවිතේ වපසරිය නොදැන දැන සේ ‍දොඩන
පොලව ඇද නිසාවට වන්නමක් නෑ රඟන
ලෝකයට දෙසන බණ ගෙදර වුන් අදිති පන
පලඟැටිය සුව සොයයි ගිනිසිලෙහි දැවීගෙන

ගොඩගසාගත් දැනුම එක එකාගෙන් ලැබුන
සත්වගති මනපිරුන උගත් මහ පඬිරුවන
තනතුරට වහවැටුනු දනන්මැද දිලි හෙයින
කුනුකයට සුවසොයා පොරබඳී  මර අඟන

කලියුගය නිමාවේ විපිලිසර වී     නහින
මවා ප්‍රති රූපයක් තමන්, සැම   රවටාන
සෙමින් යහමින් තුටින්යා නමුත් මේ ගමන
බලන් මංමලාවූ නොමිනිසුන් මිහි දෙරණ .

18/04/21