ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නුඹ නැවත එනු පිණිස

නුඹ නැවත එනු පිණිස

වෛද්‍ය බෝධිනී සමරතුංග - ස්වීඩනය
2024-April

හිත පුරා උතුරාපු වසන්තය දිලෙන්න
ආදරය දළු දාපු අතු අගිසි පිරෙන්න
මල් කිනිති කරුණාව සුවඳ කර බෙදන්න
මිහි මඬල සනසවා සුදම් වැහි වහින්න

අතර මග කතර මැද උල්පතව නැගෙන්න
ගිම් නිවන මදනලේ මේ දෙසට හමන්න
පොළොව පිට ඇද වැටෙන තරුවකට නිවෙන්න
සිහිනයක් පාට කර මේ දෙසට එවන්න

හද පෙලා නැගෙන සෝ සුසුම් නොම රැඳෙන්න
කෝ කොහිද මන්තරය හිතේ මල් පිපෙන්න
ස්නේහයෙන් පුරවාපු හුස්මකට රැඳෙන්න
නුඹ මෙදෙස එන පුවත ඉඟියකින් කියන්න

Photo credit; Hannah Domsic