ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිදහස කොහෙද අභිමානෙන් සමරන්න ?

නිදහස කොහෙද අභිමානෙන් සමරන්න ?

නිශාන්ත ප්‍රීති සෙනරත් - ලන්ඩනය
2023-February

ලෙඩ්ඩුන් මැරෙනවා නෑ බේතක් ගන්න
බඩු මිළ ඉහළ යය් බැහැ පඩියෙන් කන්න
පාසැල් යන්න බෑ නෑ පෙළපොත් ටික ගන්න
තරුණයො විද්වතුන් යය් රට හැර යන්න

බදු ගහනවා නෑ පඩියක් ගෙනියන්න
ණය ගන්නවා රට උකසට විකුණන්න
ගොවියන් වැලපෙනවා පොහොරත් නෑ ගන්න
මිනිසුන් හඬනවා බැහැ ජිවත් වෙන්න

හොරු රජවෙලා හරි සන්තෝසෙන් ඉන්න
මිනිසුන් පව් ගෙවය් ඇඬු කඳුළෙන් ඉන්න
නායක හැත්තගේ හිත් ටික සනසන්න
නිදහස කොහෙද අභිමානෙන් සමරන්න