ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිති කැරකෙන අ⁣ටලෝ දම…!

නිති කැරකෙන අ⁣ටලෝ දම…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2022-September

අට ලෝ දම කැරකි කැරකි එන බව පැවසෙනව නිතී…
මට එය තව පසක් වුනේ ඇසුනු දෙයක් ගැනම සිතී…
හෙට අපහට වන දෙය නම් කිසිම කෙනෙක් දන්නෙ නැතී…
විටකදි එය සිදුවන්නේ නියමයකට
වෙන්න ඇතී…

ගං වතුරෙදි පාවී යන කූඹියො ගොදුරක් වෙන්නේ…
තැං තැංවල රැඳීසිටින මාලුන්ටයි
පැවසෙන්නේ…
ඉං කලකට පසු නියඟෙදි එමසුන්
මැරි මැරි යන්නේ…
දැං බැලුවම කූඹින්ගේ කෑමට,
උන් පත්වන්නේ…

කොකාට වාරයක් එද්දි තිත්තයො කලබල වනවා…
එකාට ගොඩ ගොඩ ලැබෙද්දි කොක්කු තුටුව උන් කනවා…
යකාටවත් බය නැතිබව නම් නිතරම පවසනවා…
මොකාට මුත් තිත්තයින්ගෙ
වාරෙත් පසුවට එනවා…

නොබා පවට, සමහරු බෝ අකටයුතුම කම් කෙරුවා…
බබා වෙවී රටේ ලෝකෙ සොඳුරුම සිත් උන් මැරුවා…
ලබා උපන්නත් අප කවුරුත් වන්නට රජ දරුවා…
සොබාදමේ නියමෙන් නම්
ගැලවී යන්නට බැරුවා…