ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නැතිවූ සිහිය සැඟවුනු තැන දනීනම්

නැතිවූ සිහිය සැඟවුනු තැන දනීනම්

වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - කොල්චේස්ට - එංගලන්තය
2022-September

හස්ති රාජයෙකි ජැක්සන් කලා ලොවේ
හස්ති රජෙකි ඔහුගේ මග හරස් කලේ
රැස්ව සැවොම එක්වී වැද නිරන්තරේ
සක්‍ර දෙවි පිහිට පතමුද උදේ රැයේ

මැනිකේ පලිඟු අරගෙන වට්ටියක් අතේ
නෙලමුද මල් ගොඩක් දුව දුව තැනින් තැනේ
ගොතමුද මාලයක් අමුනා හෙමින් සැරේ
වෙමුද බාරයක් දෙවිඳුට පතා සුවේ

නැතිවූ සිහිය සැඟවුනු ලෙන දනීනම්
සිංහබාහු මෙන් සවියක් තිබේනම්
ලෙන් දොර කඩාලා මහ වෙර දරා මම්
ඔබට සිහිය දෙමි හදතුල මවා පෙම්