ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නාඹර නුඹ

නාඹර නුඹ

අතුල රත්නායක - ලන්ඩනය
2023-October

නාඹර වී කරල් ඔච්චම් කරනවිට
කෝමල නුඹම විතරයි එන්නේ හිතට
පනමෙන් එදා ආලය කල බව ඔබට
කීවේ සතුන් සීපාවන් ගහකොලට

වෙන්දේසියේ ලන්සුව තියනා විලස
සෙයිලමෙ ඉඳන් ආවා ඉල්ලා පහස
ගුලිකර දමා පරපුර සහ කිතු යසස
නොකියම නුඹ ගිහින් අඳුරුයි අද දවස

ඉඳහිට මුනගැසෙන මුත් නෙත් නොගැටෙන්නේ
හිත මට කලින් ඔබ ලඟටම දුව යන්නේ
ඒ මුදු පහස සුවඳක් වී තැවරෙන්නේ
ඇයි හිත නුඹම මේ විදියට දුක් ගන්නේ