ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නාඬන් පුංචි ළමයිනේ

නාඬන් පුංචි ළමයිනේ

ආචාර්ය ඥානතිලක හේවාගමගේ - සිඩ්නි , ඕස්ට්‍රේලියාව
2021-July

නාඬන් පුංචි ළමයිනේ, කෝලම් ගමට ගෙනැල්ලා
පාඩම් හොඳින් මතක් කර, ඇවිදින් වාඩි වෙයල්ලා

සාතන් කඩුව කරකවා, ත්‍රාසය දසත පතුරවා
ජූරිය එකට පටලවා, භීතිය නොමිළෙ බෙදනවා
සාමය පිනට යටවෙලා, යුධ අවි දැයට පුදනවා
රාවණ උතුරු සළුව දා, සුරලොව තතු විමසනවා

නාඬන් පුංචි ළමයිනේ, කෝලම් ගමට ගෙනැල්ලා
පාඩම් හොඳින් මතක් කර, ඇවිදින් වාඩි වෙයල්ලා

කාලය අබුදස්ස වී, සුළඟට ගහගෙන එනවා
ලෝකයෙ පොරි පතුරනවා, රෝබිය බිලි ඉල්ලනවා
රාවණ පෙරහැරෙ යනවා, වට පිට සොහොන් ගණිනවා
සත හට නිවන ලැබෙනවා, සාතන්ලත් තනිවෙනවා

නාඬන් පුංචි ළමයිනේ, කෝලම් ගමට ගෙනැල්ලා
පාඩම් හොඳින් මතක් කර, ඇවිදින් වාඩි වෙයල්ලා