ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නව අවුරුදු සුබ පැතුම්

නව අවුරුදු සුබ පැතුම්

කුමාරි විජයරත්න - ලන්ඩනය
2022-January

සාර සදිසි සද මෙන් සිත පිබිදේවා
නෑර දිනක් පින් සිත තුළ රැස් වේවා
බීර රෝග ලෙඩ දුක් සිත දුරු වේවා
පාරමිතා බලයෙන් සිත සැනසේවා

දිලී දිලී අහස පිරුන තාරකා වලින්
පිපී පිපී රේනු නටන සුවද මුදු මලින්
සැලී සැලී ගත දැවටෙන සිහිල් මද නලින්
පිරී ඉතිරි ගිය ආසිරි ගෙනෙමි මුළු හදින්

රෑන් රෑන් කුරුළු රෑන් ගීතිකා ගයයි
රෑන් රෑන් මල් කෙමිවල සුවද පැණි පිරෙයි
රෑන් ඇදුන සිතිවිලි වල සතුට රජ කරයි
හීන්සැරේ ගෙනෙන පැතුම් වසර සරුකරයි

තියුණුව නුවන නව නිපැයුම් ඇතිවේවා
දියුණුව සැප සතුට දින දින වැඩිවේවා
කුළුණුව හදට දම් සිතිවිලි රැස්වේවා
පැමිණුන නව වසර කිරිපැණි ඉතිරේවා