ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නවමින් සිරස බැතියෙන් හිඳ දෙ අත් වඳී

නවමින් සිරස බැතියෙන් හිඳ දෙ අත් වඳී

රංජනී කොස්තා - වෙන්නප්පුව
2024-April

පිපිමල් පොඩිවගේ නිවසක සිරිය අරා
සමනල් පැටවුසේ ගෙමිදුල එලියකරා
දුව පැන නටන විට දඟලන් සිනහදරා
දෙගුරුන් හිඳින්නැති හිත්තුළ සෙනෙහෙපුරා

එකෙකුට එකෙක් නම් නොදෙවෙනි වෙන්න ඇතී
සැර වැර වලින් යන්තම් පිරිමැහෙන්නැතී
හැඩවැඩ බලන් හිත් සතුටේ ගිලෙන්නැතී
පෙරමග සිහින හරි හරියට පුරන්නැතී

සුවඳැති කැකුළු හයකට පෙම බෙදමින්නේ
රැකවල් කරන් පුතු දෙපලත් පන සමිනේ
සුරපුර මැව්ව නිවසක සිරි සුව වරුනේ
මතකය සුවයි පෙරදා ලැබු රැකවරනේ

ඔසවනු විලස ලොවවෙත පය නොබිය ලෙසින්
දෙවමින හුරුව දරුකැළ හට නිතිව තොසින්
පෙරමග දකින නැණ නුවනින් බලා ඇසින්
හුරුකළ පියානෙණි ඔබවෙයි පවුර වෙසින්

යහගුණ කැව්ව ජීවිත තුළ පණ විලසින්
බෙදලා ආදරය හැමටම එකම ලෙසින්
කුරුළු කූඩු මවු රැජිනියෙ නුඹ එලෙසින්
මගපෙන්නුවේ අප හැමටම ටැඹ විලසින්

ගෙව්වත් වසර ගනනක් ඔබ තුරුලෙවැදී
අද ඔබ දෙපල මහපොලවේ සැතපි හිඳී
දකිනට නිවන් පතමින් අප සෙනෙහෙ රැඳී
නවමින් සිරස බැතියෙන් හිඳ දෙ අත් වඳී