ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නත්තල බෙදාගැනීමයි

නත්තල බෙදාගැනීමයි

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2024-January

ඇයිද සොයනුයෙ ජේසු බිළිඳා අතර සූරුවම් ගවලෙනේ
ඉපිද එතුමන් ඔබගෙ හදවත ඇතුලෙ නොවෙදෝ නැවතුනේ
ඔබද එහි සුව යහන සැදුයෙන් බිළිඳු සතුටින් සැතපුනේ
නිබඳ කෙනෙකුගෙ දුකක් දුටුවිට ඒ නිසයි ඔබ වැළපුනේ

කුසට අහරක් නොමැති බිළිඳෙකු ඉකිගසද්දී ඇහැරුනේ
ඔහුට අහරක් ලැබෙනු දුටුවිට නැවත නින්දට පිවිසුනේ
සිඟිති දරුවෙකු සිනහ හඬටයි සිඟිති ජේසුන් නැලවුනේ
ඔබයි පිබිදුවෙ එම සිනාවන් ජේසු බිළිඳුට සුවදැනේ

නොයෙක කරදර විරැකියා ලෙඩ දිළිඳුබව දැක බියවුණේ
දුබල අයෙකුට දෑත දිගුකළ විටදි බිළිඳුන් හිනැහුනේ
ඔබම ගවලෙන වුණ නිසාවෙනි සුදුපවුල එහි පැමිණුනේ
කරන යහපත වල්ගතරුවක් විලස ඔබ මත බැබලුනේ

තනිව නොමවිඳ බෙදාගත් තරමටයි නත්තල ජයවුනේ
ලැබෙන හැමවිට කරනු යහපත දයා කරුණා වඩමිනේ
කුමරු ජේසුන් වැඩ හිඳීවා ඔබගෙ සිත තුළ සැමදිනේ
සොඳුරු මිනිසෙකි ඔබ දිනේවා දේව ආසිරි ලබමිනේ