ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නතර වෙමුද රන්කොත් වෙහෙර ලඟින්

නතර වෙමුද රන්කොත් වෙහෙර ලඟින්

සමන්මලි සේනානායක - එක්සත් රාජධානිය (ගී පද රචිකාවී)
2023-October
යනවිට දිනක් තන්ගලු   පුරවරය     උඩින්
හැරුනා උස්වැවට මග ගිම් නිවන් තුටින්
දුටුවෙමි රන්කොතක් ඈතින් දිලෙනු නිතින්
නොදැනිම නතර වුනි රන්කොත් වෙහෙර ලගින්
දුටුවා දා ගැබෙහි අසිරිය මගේ නෙතින්
දැනුනා මමත් පින්කර ඇති බවක් නිතින්
සිතුනත් පුදන්නට සුදු මල් දා ගැබක් උසින්
පිදුවා සිතින් මල් දහසක් පැහැදි සිතින්
සිටියලු සුර්ය රජු එබිමේ බොහෝ කලින්
කියවෙයි මුතුන් මිත්තන්ගේ වදන් නිතින්
දුටුවා පැරණි වැවෙ මල් දා ගැබ අසලින්
ගෙනදේ සිසිල බෝ සමිදුන්ගේ සෙවනින්
පින් ඇති නිසා වැන්දා රන් වෙහෙර සොදින්
දෙවු බබු වඩිනවා නිසකැයි එබිමේ නිතින්
දැල්වෙයි පහන් වැටි දහසක් මලුවේ සොදින්
පින්කර ගනිමු වැද රන්කොත් වෙහෙර නිතින්