ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ධවල අන්ධකාරය

ධවල අන්ධකාරය

චන්දන හෙට්ටිආරච්චි - නිට්ටඹුව
2024-April

නිල් අහසේ පාවෙන සුදු වළා කැටී
සිල් ගත්තා වැන්නේ මල් වැලේ හැටී
හිල් කූඩෙට පුරණා කල දියේ වැටී
කල් ගෙවනා තාලෙට කිම සිතේ ගැටී

පිහිනනු බැරි පැන දියවට කරක් තබා
සුළඟට එතු මල් සුවඳට පෙමෙන් ඔබා
සිතුවට ගනු හැකි ඇත්තට දැළක් ලබා
කිසිදින නැත අස්වැන්නට මෙයින් සොබා

ගී මිහිරකට හැක මනුසිත් සනසන්න
නෑ සෙනෙහසට සම දිවනෙත් පසසන්න
හී සැරයකට වැඩි බලවත් වනසන්න
කෝ මිහිරකට දැන සුවපත් බබලන්න

Photo credit’ Taylor Van Riper