ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෝතක් ඇති

දෝතක් ඇති

සපුමල් බන්ඩාර - ලන්ඩනය
2022-October

ඔබේ හදවතේ ඇතුලට යන්නෙමි නම්
ගොසින් සොයමි ගිලිහීයන ආදර අන්දම්
මනස ඔබේ විකසිතකර අවසර දෙයිනම්
ගොසින් මකමි ඔබසිත මා රිදවූ දිනයන්

සද පායන රැයක වූවද වැසිවෑහේවී
හිරු පායන දහවල වුව නෑවීයාවී
සිත පොදිකර ආදරයෙන් වෙලිලායාවී
හිරුද සදුද හඩවා වැහිදිය වැටුනාවී

සයුරුපුරා ඇති ජලකද බොනුනොමවේවී
කෙතරම් දැරුවත් සැමදා ලුනුරසවේවී
මාහද පොකුනේ ආලය දෝරේගලාවී
දෝතක් ඇති ඔබෙ හදවත සිහිලකරාවී