ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙවියන්ගේ (වෙබ්) අඩවිය

දෙවියන්ගේ (වෙබ්) අඩවිය

රංජිත් ද සිල්වා - නවසීලන්තය
2021-June

ලොවම උඩුයටිකුරු කල – කොවිඩ් නිසාවෙන්
සයුරින් එතෙර සිට – ලක්දිවට භාරතයට
නොහැකිව යන්නට – දෙව් සරණ යදින්නට
දනන්ගේ දුක් කඳුළු – උණුසුම් කළා – සක් දෙවිඳු ආසනේ
කොවිඩ් වලටවත් රත් නොවුණු

සක් දෙවිඳුන් කැඳවා දෙව් සබය
කතිකා කළා – මේ අසරණ දනන් ගැන
තරුණ එක් දෙවියකු – පෙර බවයේ අයි ටී ශුරයකු
සබය අමතා – කීවේ තම අදහස
වෙබ් අඩවියක් හදන්නට

සාමුහික කැමැත්තයි – සක් දෙවිඳු අනුමැතියයි
ලැබුණි නොපමාව – වෙබ් අඩවිය සැකසුමට

දේව මහිමයෙන් – එක් ක්ෂණයෙන්
ඩබ් ඩබ් ඩබ් ඩොට් දෙවියන් ඩොට් කොම්
මැවුනා අන්තර්ජාලයේ

දෙව් සරණ ඇවසි නම් – දෙවලොට නොගොසින්
ලොව කොතන හෝ සිට – දේව වෙබ් අඩවියට
ලොගින් විය හැක – රහසිගත අංකයෙන්

ඩ්‍රොප් ඩවුන් මෙනුවෙන් – තෝරාගෙන දෙවිදුන්ව
දෙව් සරණ යදින්නට – පුජා වට්ටිය – භාරහාර
මේ සියලු පහසුකම් – සලසා ඇත වෙබ් අඩවියේ

පුජා වට්ටිය මිලදී ගන්නට – පමණි මුල්වරට
මුදල් වැයකළ යුත්තේ
අයැදීම හරි ගියකළ – සත් දිනක් ඇතුලත
මුළු මුදල නොගෙවතොත්
දේව කෝපයට හසුවෙන වග
වෙබ් අඩවියේ පහලින් – ලියා ඇත රතු අකුරින්

07 මැයි 2021