ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුවට ඔවදනක්

දුවට ඔවදනක්

ලියෝනි අමරතුංග - කැනඩාව
2022-April

Canada
පිපෙන කල පියුමක්
ඇදෙයි බඹරුන් සහසක්
කනට කර රහසක්
මුමුණ හද තුළ මවයි කිතියක්

දියණි නුඹ මලකී
තුරුණු විය රස ගුලකී
කිසිම දින නොමකී
රහස මෙලෙසට කියනු යෙහෙකී

එය අඳුරු දිනයක්
යන විට එයා ගමනක්
වැසි වැටුන තරමක්
ගොඩ වැදුනි ගෙට සොයා සෙවනක්

එයා හරි හිතවත්
කතා කියලා රසවත්
මගේ දිවි ගිලගත්
නැතේ ඔහු නම් ආවෙ තවමත්

බිඟුන් නම් ඔහොමය
බලෙන් හෝ තම උරුමය
අරන් යන අරුමය
බලන් ඉන්පසු වැරදි අපිමය

දියණි නුඹ විතරයි
ඉතිරි මට එය සැපතයි
බඹරු සැම පොරකයි
කුමරි බඹසර දිවිය සරසයි

(මහා පියුම් විරිත ඇසුරෙන් )