ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුකට ලියූ කවි

දුකට ලියූ කවි

මාලිනී වික්‍රමනායක - කොළඹ
2022-August

ඔබ තැනු සුන්දර කොළඹින් ඈත් වෙලා
ඇවිදින මං තීරු ඔබහට දුරස් වෙලා
යුද ගිනිදැල් දැවුණු මතකය උරණ වෙලා
අමතක නොවන මගෙ මතකය අලුත් කලා

ඔබ කල යහපතෙදි ඔබ හා ළඟ උන්න
වටයේ සිටිය අය ඔබ ඔසවා ගන්න
වැරදුනු තැනදි ඔබ පමනක් තනි වන්න
හේතුව බැරි උනා ඔබ හට දැන ගන්න

බොදු සිහලුන්ව ඔබ සිහසුනෙ තැබුව කියා
වැලිකතරකට ඇයි ඔබ ගියෙ සරණ සොයා
බොදුකම නැතත් ඒ මිනිසුන් පෑව දයා
ගුණයට මගේ හිස නැමෙනව සතුට කියා

ඔබ කල යහපතින් ඔබෙ දිවි ගලවන්න
කෙනෙකුට බැරිඋනා ඔබෙ ලේ සොලවන්න
ඒ දුර වැලිකතර රැකවරණය ගන්න
පතනෙමි සියලු දුක් කරදර දුරුවන්න!