ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දිලෙනු මැන එදා මෙන්

දිලෙනු මැන එදා මෙන්

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2022-September

මිලකර නොහැකි කලා කෙතේ අසරුවනි
දිනකර ලෙසින් බබලන තරු ඇදුරුවනි
පුවතර විසුල දැනුමක් හිමි කුමරුවනි
උනුකර හදවතට දැනෙනා සොඳුරුවනි

ගොනුකර නුඔ නමින් කවියක් ලියන්නට
පුවතර කරුනු ලැබුනා කොල පිරෙන්නට
අවසර මෙවැන්නෙකු නැත නුඹ ඇරෙන්නට
සුවකර එවනු දිනකර රැස් බෙදන්නට