ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දින දින කෙටි

දින දින කෙටි

අනුර හෑගොඩ
2023-January

එක උඩින් එක පිටු දමා
මාස පෙරළ පෙරළා හෝ
ඉරා දමා වීසි කොට
අමතක කරලන්නට හැකිවේද
කැලැන්ඩරයේ සමහර දවස්

————————————————-

කවදාහරි
ඔයා තරහවෙලා
මාව අත ඇරලා යන දවසෙ
අපි දෙන්නා
දිනපොත්
මාරු කර ගනිමු ද

————————————————–

මා අතැර
ඔබ ගිය දින
තබා මුහුණතට
ඔබ මට දුන් කැලැන්ඩරය
සියදිවි නසාගෙනය
බිත්තියෙහි එල්ලී

—————————————————

ගිය අවුරුද්දෙ දින පොතින්
කඩා ඉරලා වීසි කළ දවස්
මෙන්න ආපහු ඇවිත්
අලුත් දින පොතේ

අලුතින් ලියන්නද
හිස්ව තියන්නද