ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දිගු විරිතක්…..

දිගු විරිතක්…..

කිවිපති ආසිරි විජේසේකර
2021-September

නෙතු පිය නොසෙලා බලා සිටින්නට සොඳුරියෙ හැක මට දින ගණනක්
ඔබ හා දොඩමළු වන්නට ආසයි මිහිරියෙ නොබිඳුණු වරු ගණනක්
බවුන් වඩන්නෙමි ඔබව ලබන්නට නිවන් දකින තුරු හැම භවයක්
මා හද තුල පිපි ප්‍රේමය සෙනෙහස ඔබ ලියු කවි වල දිගු විරිතක්