ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැවෙන සුළුව 💔

දැවෙන සුළුව 💔

ලියෝමි චාමිකා
2024-January

සුරාවෙන් මත්ව
නුරාවෙන් සලිතව
නිශාචර අහස යට
සොයමි පහසක්
වීදියේ කෙළවරක
පහන් කණුවක් යට

දැවෙන සිළුවෙන් සලිතව
සිහි නොලද වූවෙකු
තිරිංගත් නොමැතිව
ළං ළංව එඹෙමින් මුවට
කඳු නිම්න සානු පසුකොට
රති සයුර කළඹන
මෘදු පහසෙ ගිළුණෙමි

ගමන අහවරව
නික්මෙන්න මොහොතකට පෙර
දුන්නු පහසට ගෙවුම, ලද විගස
කාලෙකට පෙර මඟහැරුණු
එකම කුස උපන් කුසුම
මාව මඟහැර මොණරකොළ සිඹින විට
වැසි නොමැති ගිණි අකුණු
හදට වැදිලා පිපිරිණ

Photo; Jéssica Oliveira