ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැයෙන් සමුගත් පියසේන වික්‍රමරත්න කිවිසුරාණෝ

දැයෙන් සමුගත් පියසේන වික්‍රමරත්න කිවිසුරාණෝ

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-May

භාෂා කිහිපයක් හසුරුවමින් නිබඳ
කවියට කලාවට අතදුන් ගුරු සබඳ
අපමණ සේවයක් කළ රස කවි පබඳ
කවි නිලඹරෙන් බැසැගියෙ කිවිඳුනි කිමද

මහ ඇත්තෝ සමග උරෙනුර ගැටීමෙන්
දහසක් වැඩ කළෝ දුර දිග බැලීමෙන්
රහසින් පන්හිඳෙන් විටෙකදි ලිවීමෙන්
සහ යෝගයෙන් සිටියේ සිත් නිවීමෙන්

ගැලුවා වගේ ගංගාවක් කවි කිව්ව
දුටුවා ඔබේ ළඟ මිනිසත් ගති තිව්ව
අටුවා ලියනු කිමැ දැයකට පණ පෙව්ව
ඇතුවා ඔබේ රුව තව ගව්වෙන් ගව්ව

කවි සමුළුවල නිලතල දරමින් උසම
අවි යක් ලෙසින් බස රැකි ජන්මෙන් උරුම
කවිකෙත සරු කෙරූ කවියෙකු දුටු පරම
නැවියෙකු වැනිය පැදි නෞකාවක අරුම

තරණය කරන්නට දිවි මඟ සතර අත
උරුමය වුණේ අමරස පිරි සොදුරු සිත
දයිවය කලක් ඔබ එක්තැන් කලත් ගත
මරණය මරන්නට කිසිවෙක් සමත් නැත

පොත්පත් පුවත්පත් වල ලියූ කවි සේම
සහසක් හිටිවනම කවි කිවු නිතරෝම
ජංගම පොත් ගුලක් වැනි කාටත් බෝම
පියසෙන් කිවිඳ ඔබැ අප අතරෙහි තාම