ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දැන හෝ නොදැන

දැන හෝ නොදැන

සපුමල් බණ්ඩාර - එක්සත් රාජධානිය
2021-January

අහස් ගඟේ හිම කැට පාවුනා වගේ
සිහින ඉමේ වතුසුදු මල් පිපුන වගේ
දැන හෝ නොදැන මා අමතක කලා වගේ
ඔබේ රුවට පමණක් රැවටුනා වගේ

අහස් ගඟේ හිම කැට මා එකතු කලා
සිහින ඉමේ වතුසුදු මල් මම නෙළුවා
දැන හෝ නොදැන ඔබ මා අමතක කෙරුවා
කෙසේ වෙතත් ඒ දිනකල් මම වින්ඳා

අහස් ගඟේ හිම කැටි පොදි පාවේවා
සිහින ඉමේ වතුසුදු මල් තව පිපියා
දැන හෝ නොදැන මා මතකෙට නැඟ ඒවා
නොහඬ එදින මම සිහිනේ සැතපේවා

18-12-2020