ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

“දැක්කද”

“දැක්කද”

නුවන් තොටවත්ත
2023-May

නොකියනා එක කතාවක් වෙයි
එක ම එක කලු කූඹියෙක් ගැන
සීනි බෝතල් හොඳින් දන්නා
ඒත් හිඳිනා වසන් කරගෙන

වැහිල නැති දවසටත් මූඩිය
හිනාවක් නැති මූන අද්දර
ඒත් හැමදාමත් ඇවිත් යන
එක ම එක කලු කූඹියෙක් ගැන

සීනි ඇට කර තියාගෙන යන
දහස් ගානක් කූඹියන් මැද
ෆෝටෝවක් සුදු සීනි ඇටයක
පෙන්නමින් “දැක්කද”යි විමසන

වහන්නට අමතකවෙලා ගිය
සීනි බෝතල හොය හොයා යන
පතුල පෙනෙනා තුරු රැඳී ඉඳ
බිම බලාගෙන පිටවෙලා යන