ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දාන පාරමි

දාන පාරමි

කංචනා කුමාරි දොඩංගොඩ - පන්නිපිටිය
2021-October

වෙස්සන්තර දරු දෙදෙනා දන් දුන්නා සේ
සිරිසගබෝ තමන් සිරස දන් දුන්නා සේ
නුඹ දන් දෙමි ඇයට, මැයට
නුඹ සිත් ගත් බොහෝ අයට
සිතත් කයත් රැගෙන යන්න
කිසිවක් මට ඉතිරි නොකොට!

ස්වයංවරය අමතක කර
⁣තෝරාගත් කුමරුවාය
සැක බිය පිරි පෙම් පුවතක
රැගුම් රැඟු මල්සරාය
කටු ඔටුන්න හිස රඳවා
සිත රැවටු සුන්දරාය
නුරා ලඳුන් සුරා බඳුන්
ළඟ වැජඹුණු පෙම්බරාය

දැැගිලි බැදි හුය විසිකර
වෙනතක ගිය බව සැබැැය
යලි භවයක මුණගැහෙන්න
අකැමති බව දත මනාය
සිතින් කයින් නිදහස්වෙමි
කදුලු නොඑන බවසැබැැය
සතුටු සිතින් නුඹ දන්දෙමි
නොරැඳිි යනු මැන මනාය!!

27 September 2021