ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දරුවන් දා නොරට නොයන්!!!

දරුවන් දා නොරට නොයන්!!!

කුමාරි විජයරත්න - ලන්ඩනය
2022-December

අසූ අටේ හරි ව්‍යසනයකි වූයේ
කෑම බීම අතමිට හැම හිග වූයේ
පුතු රැක ගන්න වෙන සරණක් නැති වූයේ
කිරි කදුළුත් ගෙන මැද පෙරදිගට ගියේ

වාසනාව සැපසම්පත් උරුම වුනා
අවුරුද්දකින් අප පවුලම එකතු වුනා
රට රට වල සුවයෙන් ජීවය ගෙවුනා
ඒ හැම අතර අසතුට පුතු ළග රැදුනා

වසර තිහට වැඩියෙන් ගෙවුනත් පුතුට
තාමත් යදිනවා නොලැබුන සෙනෙහෙ කැට
අවුරුදු දෙකේ කිරි දරුවා එයි පෙරට
තේරුම් ගියේ ළගදියි මේ දෙය මෙමට

නොකා නොබී මැරුණත් හැම දෙන එකට
සුර සැප පතා නොපෙනෙන මතු ලෝකයට
සිතුනත් මෙයයි හරි විසදුම ලැබු අතට
යන්න එපා දරැවන් හැර පිට රටට